More

  Majetek je vůči případu válečného konfliktu standardně nepojistitelný

  Primárním důvodem, proč je tomu tak, je, že jde o typ rizika, které je nepojistitelné, neboť není náhodilé a způsobuje škody, které nejsou pojišťovacími metodami zvládnutelné a které by dostaly pojišťovnu do rychlé insolventnosti, čili neschopnosti plniť si své závazky.

  Typ rizika, jakým je pojištění majetku v době válečného konfliktu, je však podle ředitele divize neživotního pojištění společnosti Finportal Petra Jureckého těžko uchopitelný. Kromě toho je zde sporná nahodilost, která je pro pojištění potřebná a zároveň umí způsobit škody velkého rozsahu na poměrně malém území. „Z toho vyplývá bohužel, že majetek je vůči případu válečného konfliktu standardně nepojistitelný,“ konstatoval Jurecký.

  O tom, jaký rozsah škod bude pojišťovna krýt, rozhoduje pojišťovna sama a nemůže do toho nikdo vstupovat. „Pojišťovny se řídí přísnou regulací, nad kterou dohlíží NBS. Pokud tedy jde o rozsah pojistného krytí, tak platí pouze pojistná smlouva, do toho nemůže nikdo vstupovat – ani regulátor, ani dohled,“ komentovala Jozefína Žáková ze Slovenské asociace pojišťoven. Pojistné krytí si klient volí sám. „Při uzavírání pojistné smlouvy pojistníkovi dává pojišťovna nabídku s obsahem pojistného krytí. Pokud tu nabídku přijme, tak smlouva platí v tomto rozsahu a pojišťovna na tom už nemůže nic změnit,“ vysvětlila Žáková.


  Neváhejte s pojištěním majetku.


  Výluka na válečné události má své opodstatnění stejně jako výluka pro případ sebevraždy nebo výluka k předchorobí. Pojišťovna neplní události, které mají původ v událostech z období před sjednáním pojistné smlouvy. Všechny tyto události v sobě podle ředitelky divize životního pojištění a investic společnosti Kateřiny Faktorové nesou riziko vysokého objemu pojistných událostí. Ty by se v případě absence výluky promítly do výše pojistného, ​​což by výrazně snížilo dostupnost životního pojištění. Každá pojistovna má válečné události v jisté podobě ve výluce. Faktorová pokračovala, že na čem se celý trh shodne, je výluka na válečné události v případě, že je pojištěná osoba aktivním účastníkem.

  Důležité jsou dvě základní kategorie, které se týkají posuzování pojistných událostí na smlouvách životního pojištění. „Buď mluvíme o pojištění profesionálního vojáka, který je standardně nepojistitelný, nebo civilního občana, který bývá standardně pojistitelný za podmínek dané pojišťovny,“ dodala Faktorová. Některé pojišťovny profesionálních vojáků tedy nepojišťují vůbec, jiné vylučují zahraniční mise, další nastavily dvouletou čekací dobu od vstupu do pojištění a následně plní bez omezení.

  Latest articles

  spot_imgspot_img

  Related articles

  spot_imgspot_img