Layouts
Latest designs 2009
VYBERTE ROK: 2016-aktuálně - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - NEPOUŽITÉ DESIGNY


36. Verze

V posledních dnech roku 2009 byl spuštìn nový zimní vzhled plný fantazie, aby v novém roce pøipomínal ten starý :)


35. Verze

Probìhlo sjednocení webu a s tím i zmìna celková. Web byl graficky zajímavý a koneènì se posunul zase o nìco dál..


34. Verze

Po dlouhé dobì jsem se nad webem zamyslela a udìlala mu urèitý ráz. Metal - to je slovo, co mì vystihuje. Byl taktéž zmìnìn vzhled na layouts.blackmag.cz .


33. Verze

Pergamenový vzhled se líbil a tak jsem zmìnila vzhled i na druhé stránce.


32. Verze

Balance pocitù, balance mezi životem a smrtí, strach, úzkost a smrt sama obklopena všemi pocity, které nás dìsí zakonèená zimou. To byl 32.vzhled..Zároveò byl spuštìn web o free vzhledech s prvních designem.


31. Verze

První poøádný podzimní vzhled v exkluzivních barvách.


30. Verze - blackmag.cz

Malièko brutální design stránek jsem spustila s novou doménou blackmag.cz - špatnì se mi aktualizoval, byl brzy nahrazen (i když sklidil obdiv).


29. Verze

Na web byl nainstalovaný systém wordpress a tím se zmìnil i design. Mìl za úkol hlásat jediné:"sejde z oèí, sejde z mysli". Enterový obrázek se líbil, tak byl použit na vzhled galerie.


28. Verze

Zmìna probìhla náhle po napadení serveru hackerem, který vymazal všechny data. Proto jsem zvolila vzhled hlásající "ne všechno je ztraceno".


27. Verze

Pro nìkoho možná "temný, depresivní" kabátek, pro mì vzhled plný pocitù. Vyjadøoval všechno, co jsem chtìla sdìlit.


26. Verze

Rychle udìlaný vzhled, který hlásal, že jsem se ráèila odpaøit na rockometalový festival Masters of Rock 2009. Byl na webu jen pár dní - po dobu festivalu.


25. Verze

Fialový vzhled s fotkama od španìlské malíøky Victorie Francés. Hodnì lidí zaujmul a tak zùstal déle.


24. Verze

Kniha. Otevøená kniha. Zvláštní vzhled na který se toho moc nevlezlo. Ale pro odreagování dobrý.


23. Verze

Svìtlý, celkem promakaný vzhled. Líbil se mi, i když blend mohl být lepší..


22. Verze

Krásný vzhled. Už ani nevím, jak se mi to povedlo, ale èerná, modrá a nápaditost byla hlavním znakem. a výsledek byl fakt dobrý.


21. Verze

Divný vzhled s popøedím s jakýmsi fantastickým svalnatým mužem. Ale jo, zmìna to byla.


20. Verze

Ještì teï se za ten mrazivý vzhled mlátím. Fuj fuj fuj, to teda byla zima.


19. Verze - blackmag.mixzone.cz

Ano, tak to jsem byla já. Blackmag..


back